Ansvar

HÅLLBAR ANSVAR, HÄNSYN OCH VÅRD FÖR HUSDJUR, MÄNNISKOR OCH PLANETEN

På Vetnordic är vi engagerade i att investera i att skapa kvalitetsprodukter med minimal påverkan på människor, husdjur och planeten.

Hållbarhet är kärnan i vårt arbete. Vi söker ständigt miljövänliga alternativ för er klinik och förbättrar kontinuerligt hur vi tillverkar och distribuerar produkter för att uppfylla våra höga standarder.

Transparens är viktigt för oss. Vi delar öppet vår miljöpåverkan och bygger förtroendefulla partnerskap

EN HÅLLBAR ARBETSPLATS

På Vetnordic strävar vi efter att vara en hållbar arbetsplats som främjar ekonomisk tillväxt och säkerställer anställning, goda arbetsförhållanden och en inkluderande arbetsmiljö för alla anställda.

FÖR EKONOMISK VÅRD

Vi strävar efter

  • Effektiv produktion med förnybar energi.
  • Bevara vatten och stödja korrekt behandling av avloppsvatten.
  • Användning av återvunna material i våra produkter och förpackningar.
  • Samarbeta med partners som är certifierade inom hållbarhet för ansvarsfull försörjning.
  • Välja miljövänliga leveransmetoder och uppmuntra återanvändning av förpackningar.

VÅRT ÅTAGANDE

  • Vägledning för säker avfallshantering och ansvarsfull avfallshantering.
  • Undvika skadliga material och kemikalier.
  • Fullständig öppenhet gällande våra produkters ingredienser enligt riktlinjer.
  • Verka för certifieringar som FSC för att stödja hållbarhet.
  • Öppet dela vår resa mot hållbarhet.

Genom dessa åtgärder säkerställer Vetnordic ett ansvarsfullt företag som bryr sig om alla involverade och vår planet.