Privatlivspolitik

Formål med privatlivspolitik

Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan VETNORDIC A/S (”vi”, ”os”) behandler dine personoplysninger. Med denne politik ønsker vi at gøre dig bevidst om, hvilke oplysninger der indsamles og behandles, og hvor længe de opbevares. Privatlivspolitikken omhandler behandling af personoplysninger hos VETNORDIC A/S, når du indgår aftaler, interagerer eller på anden måde udveksler personoplysninger med os.

Beskrivelse af behandlingerne

VETNORDIC A/S behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi behandler bl.a. dine oplysninger, hvis du er kunde hos os via vores webshop, er samarbejdspartner, er leverandør, besøger vores hjemmeside eller sociale medie sider, kontakter os via vores kontaktformular, skriver dig op til vores nyhedsbrev samt søger job hos os. Oplysningerne vil som alt overvejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet. Oplysningerne kan dog også behandles og opbevares længere tid i anonymiseret form. I nedenstående kan du få et overblik over de forskellige typer af behandlinger, som vi foretager.

Kundeforhold

I forbindelse med salg af vores produkter indenfor veterinærbranchen behandler vi oplysninger om dig som kontaktperson hos vores erhvervskunder og/eller offentlige myndigheder. Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med salg af vores produkter for at kunne indgå og opfylde en aftale, jf. GDPR art. 6(1)(b). Disse oplysninger omfatter kontaktoplysninger som navn på kontaktperson, stillingsbetegnelse, firmanavn, adresse, e-mail, telefonnummer, loginoplysninger, køb via webshop, og betalingsoplysninger. Vi sletter oplysningerne løbende, dog senest 5 år efter sidste faktura, jf. bogføringslovens § 10, stk. 1. I nogle tilfælde kan vi supplere vores oplysninger om dig med de oplysninger, du løbende giver os, f.eks. oplysninger om dine fritidsinteresser, således at vi kan gøre vores markedsføring så relevant for dig, som muligt. Dette sker på baggrund af vores legitime interesse, jf. GDPR art. 6(1)(f), da vi vurderer, at vores interesse i at tilbyde dig den bedste service vejer tungere end din interesse i at sådanne almindelige oplysninger, som du giver os, ikke behandles. Du har selvfølgelig altid mulighed for at få indsigt i sådanne oplysninger og få dem slettet. Du kan læse mere om dine rettigheder i afsnit 5 nedenfor.

Cookies og hjemmeside

I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udsende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker. De oplysninger, som vi indsamler via cookies, omfatter din IP-adresse, browsertype, enhed (type, version, operativsystem m.v.) samt brugeradfærd, herunder sidevisninger. Vi indsamler kun dine oplysninger, hvis du har givet samtykke hertil, jf. GDPR art. 6(1)(a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. På vores hjemmeside har vi desuden integrerede plugins fra sociale medier, som den vej igennem har mulighed for at indsamle data om dig, hvis du har givet dit samtykke hertil. Vi har i den forbindelse et fælles dataansvar med hvert medie. Vi anvender integrerede plugins fra Facebook, Instagram, LinkedIn og YouTube. Du har via vores hjemmeside mulighed for at kontakte os via vores kontaktformular. Vi behandler i den forbindelse ligeledes dine personoplysninger. De oplysninger som vi behandler, er navn, firmanavn, telefonnummer og e-mail. Der er også mulighed for at skrive i et fritekstfelt, men vi fraråder at skrive personoplysninger i dette felt, medmindre det er relevant for henvendelsen. Det retlige grundlag for denne behandling er GDPR art. 6(1)(a). De oplysninger vi behandler via vores kontaktformular slettes løbende og senest 3 år efter seneste kontakt.

Sociale medier * Vi anvender visse sociale medier, bl.a. Facebook, Instagram, LinkedIn og YouTube til at komme i kontakt med vores kunder og potentielle kunder, samt fremme vores markedsføring. Hvis du har været inde og ”like” vores fanside på det sociale medie eller har været i kontakt med os igennem dette, behandler vi uundgåeligt dine personoplysninger. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn og e-mail. * Hvis du kontakter os via sociale medier, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores interesse i at kunne kontakte dig og svare på dine henvendelser jf. GDPR art. 6(1)(f). Oplysningerne vil stamme fra dig og det sociale medie, som du kontakter os igennem. * Vi har et såkaldt fælles dataansvar med de sociale medier, vi anvender, idet vi begge behandler dine personoplysninger til egne formål. Du kan læse mere om de sociale mediers behandling af dine personoplysninger i det følgende: * Facebook og Instagrams (Metas) behandling af dine personoplysninger her, og om det fælles dataansvar her. * LinkedIns behandling af dine personoplysninger her og om det fælles dataansvar her. * YouTubes (Googles) behandling af dine personoplysninger her.

Oplysninger behandlet ifm. sociale medier, som omhandler direkte kommunikation via de sociale medier, slettes med det samme. Opslag på f.eks. Facebook-sider eller i offentlige grupper slettes ikke, idet et opslag eller en kommentar på Facebook-sider eller i offentlige grupper betragtes som værende offentlige områder. Du kan læse mere om offentlige områder her. Markedsføring Vi behandler kun dine personoplysninger til brug for markedsføring, hvis du har givet dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6(1)(a) til f.eks. at modtage nyhedsbreve om begivenheder, invitationer og tilbud. Omfanget af vores behandling fremgår af det konkrete samtykke. Hvis du har samtykket til at modtage markedsføring fra os, behandler vi som udgangspunkt oplysninger om navn på kontaktperson, firmanavn, telefonnummer og e-mail. Der er også mulighed for at skrive i et fritekstfelt, men vi fraråder at skrive personoplysninger i dette felt, medmindre det er relevant for henvendelsen. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at benytte linket ”afmeld” i de nyhedsbreve, du modtager samt ved at sende en e-mail til jesper@vetnordic.com eller ringe til +45 61 70 85 57. Vi opbevarer dokumentationen for dit samtykke, så længe du modtager markedsføring eller deltager i vores markedsføring og i 2 år efter, at du har tilbagekaldt dit samtykke, hvis det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Jobansøgere

Hvis du søger job hos os, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at vurdere, om du er kvalificeret til en eksisterende eller fremtidig stilling hos os. Vi behandler de oplysninger, du giver os, herunder navn, kontaktoplysninger (herunder telefonnummer, e-mail og adresse), straffeattest, ansøgning, CV, personbillede, oplysninger om kompetencer, uddannelse og tidligere beskæftigelse samt reference. Vi behandler dine oplysninger for at kunne indgå en aftale med dig om ansættelse på baggrund af din anmodning om vores behandling af ansøgningen, jf. GDPR art. 6(1)(b). Vi behandler endvidere oplysninger i de tilfælde, hvor vi vurderer, at vores interesser i at behandle dine personoplysninger overstiger dine interesser i, at de ikke behandles, f.eks. oplysninger indsamlet fra sociale medier offentliggjort af dig eller oplysninger opnået via gennemførelsen af en personligheds- og færdighedstest, jf. GDPR art. 6(1)(f). Vi deler dine personoplysninger med de medarbejdere, der er involveret i rekrutteringsprocessen samt videregiver dine personoplysninger med de virksomheder, som gennemfører personligheds- og færdighedstesten samt evt. rekrutteringsfirma. Oplysninger opbevares i op til 3 år efter endt rekrutteringsperiode for ansøgere, der ikke blev tilbudt stillingen.

Leverandører og samarbejdspartnere

Når vi indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner. Dette omfatter oplysninger om navn på kontaktperson, firmanavn, stillingsbetegnelse, adresse, telefonnummer, e-mail og om nødvendigt betalings- og/eller bankoplysninger. Oplysningerne behandles enten, fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af aftalen med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner, jf. GDPR art. 6(1)(b), eller fordi vi som led i aftalen har en legitim interesse i at behandle den pågældendes kontakt oplysninger, jf. GDPR art. 6(1)(f). Vi opbevarer relevante kontaktoplysninger igennem vores samarbejde som dog slettes senest 5 år efter afsluttet kontrakt. Skriftlige korrespondancer slettes løbende, og oplysninger, som er nødvendige til at opfylde vores forpligtelser efter bogføringsloven opbevares i 5 år plus løbende regnskabsår. Modtagere af personoplysninger Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed, og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke, hvis vi har en berettiget interesse i videregivelsen eller hvis vi har en retlig forpligtelse. Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks i henhold til den indgåede databehandleraftale. I nogle tilfælde benytter vi databehandlere uden for EU/EØS, hvorved personoplysninger kan blive overført til tredjelande, bl.a. i forbindelse med vores brug af cloudløsninger. Hertil anvender vi et gyldigt overførselsgrundlag (evt. herunder Standard Contractual Clauses) inden vi overfører personoplysningerne. Overførelsen sker alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter gældende databeskyttelseslovgivning og der foretages altid en individuel vurdering vedrørende behov for supplerende foranstaltninger. Du kan kontakte jesper@vetnordic.com for at få oplysninger om det konkrete behandlingsgrundlag i den sammenhæng.

Dine rettigheder

Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter persondatareglerne, som du kan gøre brug af. Dine rettigheder omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, begrænsning af og indsigelse mod vores behandling, samt retten til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering. Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke. Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

Kontaktoplysninger

Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger,er: VETNORDIC A/S CVR.nr.: 43145975 Nyvang 15, 1. sal 5500 Middelfart E-mail: jesper@vetnordic.com Telefon: +45 61 70 85 57

Vi har udpeget Jesper Smith som intern persondatakoordinator. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du derfor kontakte Jesper Smith på jesper@vetnordic.com eller på telefon +45 61 70 85 57

Ændringer Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website. Denne privatlivspolitik er senest ændret den 17.03.2023