Midmark anæstesiapparat

VMS Matrx anlæg, cirkelsystem der er uhyre driftssikker. Leveret med Isofloran fordamper.
Med Bain-system tilkoblet klare patienter ned til få hundrede gram.
Systemet har overtryksventil til afledning af overskudsgas.
Occlusionsventil som bruges til spærring af overtryks ventilen ved manuel respiration.
Negativ overtryksventil, som vil lede atmosfærisk luft ind i systemet ved manglende tilledning af ilt/friskgas.

Pumper - infusion og sprøjtepumper

Væskepumpen kan bruges til alle infusionssæt.
Farve touch skærm, med nem indstilling af parametre.
Enkel indstilling af ml/time.
Flow område fra 0,01ml/time til 1,200ml/time med interval på 0,01ml.
Har tilslutning til 220V, har batteri til 9 timers drift.
Kan fikseres på dropstativet.

Ventilator

Ventilator R420 PRO:
Ventilator med følgende funktioner. Skal ikke have drivgas- er elektrisk fungerende. Kan bruges til patienter ned til 4 ml tidal volumen. Indtastning af parametre: smart funktion, indtast dyrevægten på touch screen og R420 har forud programmerede indstillinger. Overvågning af åndedrætsstatus, luftvejstryk diagram, Minutvolumen og CO₂. Kan bruges på diverse anæstesisystemer. VCV mode: Inspirations flow reguleres af volumen. PCV mode: Inspirations flow reguleres af tryk. APNEA miode: Starter en respiration såfremt patienten ikke ahr respireret inden for et forudbestemt tidsrum.PEEP mode: Sørger for et positivt tryk i lungen ved udånding, således at der kommer ilt til alveolerne. Har ”Hold” funktion, fjernbetjent hold funktion af respiration under CT-scanning.

Oxygenkonsentrator

Monitor

Monitor Midmark/Cardel. Multiparameter monitor.
EKG, SpO2, HR, NIBP, temperatur.
Har EKG oversigt over afledninger, som kan hjælpe med udredning af EKG.
Optager anæstesiforløbet med afledningerne som enkelt kan loades til patientjournalen.
Monitoren regnes for den bedste inden for NIBP, kan tage blodtryk for små patienter (katte), hvilket er unik for monitoren.