Ansvarsfriskrivning

Allmänt

När du besöker denna hemsida gäller följande villkor och bestämmelser. Om du inte godkänner villkoren ber vi dig att inte använda hemsidan. Denna ansvarsfriskrivning och innehållet på denna hemsida regleras enbart av dansk lag, utan hänsyn till lagvalsregler. Eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med denna ansvarsfriskrivning omfattas av de danska domstolarnas exklusiva jurisdiktion.

Vetnordic A/S förbehåller sig rätten att när som helst ändra format och innehåll på denna webbplats. Vetnordic A/S kan avbryta driften av hemsidan av någon anledning och förbehåller sig rätten att avbryta åtkomsten till hemsidan utan att acceptera något ansvar för eventuella förluster som åsamkas användare av hemsidan.

Information om hemsidan

Informationen på www.vetnordic.com tillhandahålls i god tro och presenteras i syfte att sälja produkter för användning vid behandling av djur, inklusive allmän information om produkterna. Informationen föregår eller ersätter inte professionell rådgivning.

Vetnordic A/S är noga med att säkerställa att innehållet på hemsidan är korrekt och uppdaterat, men lämnar inga garantier och tar inget ansvar för fullständigheten eller riktigheten i den information som presenteras på hemsidan.

Alla som använder hemsidan och Vetnordic A/S produkter måste läsa och följa alla instruktioner som medföljer den aktuella produkten och måste följa gällande lagstiftning, regler och instruktioner för användning av produkten.

Vetnordic A/S kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för skador eller förluster av något slag som kan uppstå som ett resultat av åtgärder baserade på information om produkter på denna hemsida.

Länkar

Denna hemsida innehåller länkar till externa hemsidor. Vetnordic A/S kan inte hållas ansvarigt för innehållet på de länkade hemsidorna eller innehållet på de hemsidor som länkar till Vetnordic A/S hemsida. Vetnordic A/S tar inte heller ansvar för personuppgiftspolicyn på dessa externa hemsidor eller för dessa hemsidors användning av cookies och liknande.

Immateriella rättigheter

Användning av innehåll från hemsidan får endast ske efter skriftlig överenskommelse och under förutsättning att det sker i enlighet med gällande lag och god sed. Användning av vissa delar av innehållet, inklusive till exempel bilder, kan också kräva tillstånd från en tredje part.