Ansvarsfraskrivelse

Generelt

Når du besøger denne hjemmeside, så gælder nedenstående vilkår. Hvis du ikke kan acceptere vilkårene, undlad da at bruge hjemmesiden. Denne ansvarsfraskrivelse og indholdet på denne hjemmeside er underlagt dansk lovgivning alene, uden hensyntagen til lovvalgsregler. Enhver tvist som måtte opstå på grund af eller i forbindelse med denne ansvarsfraskrivelse er underlagt de danske domstoles enekompetence.

Vetnordic A/S forbeholder sig retten til at ændre format og indhold på denne hjemmeside til enhver tid. Vetnordic A/S kan suspendere driften af hjemmesiden af hvilken som helst årsag og forbeholder sig retten til at afbryde adgang til hjemmesiden uden at påtage sig noget ansvar for eventuelle tab det måtte medføre for brugere af hjemmesiden.

Oplysninger på hjemmesiden

Informationen på www.vetnordic.com er leveret i god tro og præsenteres med henblik på salg af produkter til brug for behandling af dyr, herunder generel information om produkterne. Informationerne går ikke forud for eller erstatter professionel rådgivning.

Vetnordic A/S er omhyggelige med at sikre, at hjemmesidens indhold er korrekt og opdateret, men stiller ingen garantier og tager intet ansvar for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af den information, som præsenteres på hjemmesiden.

Enhver, der gør brug af hjemmesiden og produkter fra Vetnordic A/S skal læse og følge alle instruktioner, der medfølger det omtalte produkt, og skal rette sig efter den gældende lovgivning, regler og vejledninger for brug af produktet.

Vetnordic A/S kan under ingen omstændigheder holdes til ansvar for skader eller tab af nogen art, der måtte opstå som følge af handlinger på baggrund af informationer om produkter på denne hjemmeside.

Links

Denne hjemmeside indeholder links til eksterne hjemmesider. Vetnordic A/S kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af de hjemmesider, der linkes til eller indholdet af de hjemmesider, der linker til Vetnordic A/S’ hjemmeside. Vetnordic A/S tager heller ikke tage ansvar for disse eksterne hjemmesiders persondatapolitik eller for disse siders brug af cookies og lignende.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Anvendelse af indhold fra hjemmesiden, kan kun ske efter skriftlig aftale, og forudsat det er i overensstemmelse med gældende lovgivning og god skik. Anvendelse af visse dele af indholdet, herunder fx billeder, kan desuden kræve en tilladelse fra tredjemand.